Radno vreme: Pon - Pet 09:00 - 17:00

Pratite nas:
Usluge koje nudimo

CORNEL

Cornel pre svega brine za očuvanje prirode i zdraviju životnu sredinu. Trudimo se da vam u svakom smislu olakšamo odlaganje otpada, kao i izradu svih vrsta planova vezanih za ekološki aspekt vaše delatnosti. Takođe, za vas vodimo sve administrativne poslove upravljanja otpadom. Pogledajte detaljnije koje sve usluge Cornel nudi.

OTKUP OTPADA

Vršimo preuzimanje i otkup sledećeg neopasnog otpada:

 • Otpadni papir i karton
 • Otpadne natron vreće
 • Otpadni arhivski papir
 • Otpadno drvo - palete
 • Otpadna PE folija
 • Otpadna tvrda plastika
 • Otpadna PET ambalaža
 • Otpadni metal
 • Otpadno staklo
 • Elektronski otpad
 • Otpadno drvo - palete
 • Otpadno drvo - palete

Za navedene vrste otpada nudimo vam i posude za odlaganje i razvrstavanje otpada.

ADMINISTRATIVNO VOĐENJE POSLOVA UPRAVLJANJA OTPADOM

Nudimo vam uslugu izrade detaljnog plana upravljanja otpadom, kako biste uspešno mogli da poslujete, dok ste sigurni da u isto vreme čuvate životnu sredinu – u skladu sa svim zakonima Republike Srbije. Izrada Plana upravljanja otpadom obuhvata:

 • Izrada Plana upravljanja otpadom u skladu sa članom 15. Zakona o upravljanju otpadom
 • Planovi upravljanja otpadom za lokalne samouprave i regione
 • Planovi upravljanja otpadom za privredu
 • Lokalni ekološki akcioni planovi (LEAP)
 • Plan zaštite od udesa u skladu sa Zakonom o vandrednim situacijama
 • Predlog organizacije sprovođenja Plana
 • Ažuriranje Plana
 • Predlog klasifikacije i razvrstavanja otpada
 • Izrada predloga dnevne evidencije
 • Izrada predloga godišnjih izveštaja u skladu sa zakonskom regulativom
 • Usklađivanje poverenog segmenta poslovanja sa procedurama standarda kvaliteta i zaštite životne sredine
 • Izrada procedure za praćenje tokova otpada sa primerima dokumenata
 • Predlog mera za smanjenje nastajanja i bolje iskorišćenje otpada
 • Prisustvo svakom najavljenom inspekcijskom nadzoru iz domena kontrole Plana upravljanja otpadom
 • Izrada licence za javni prevoz tereta
 • Izrada dozvola za upravljanje otpadom
 • Irada planova o zastiti od pozara
 • Izrada vodnih dozvola
 • Obuka iz oblasti upravljanja otpadom

MESEČNO VOĐENJE ADMINISTRATIVNIH POSLOVA UPRAVLJANJA OTPADOM

Nakon uspešno izrađenog plana za upravljanje otpadom, Cornel preuzima i brigu sprovođenja administrativnih poslova upravljanja otpadom na mesečnom nivou. Ova usluga obuhvata:

 • Definisanje načina sakupljanja i skladištenja za svaku vrstu otpada koji nastaje,
 • Utvrđivanje najboljeg rešenja za konačno zbrinjavanje za svaku vrstu otpada,
 • Definisanje potrebnih izmena u administrativnom poslovanju u oblasti upravljanja otpadom,
 • Klasifikacija i kategorizacija otpada koji nastaju, kontakt sa akreditovanim laboratorijama,
 • Izrada Dnevne evidencije proizvođača otpada u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije,
 • Izrada i dostava godišnjeg izveštaja o otpadu u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije i dostava nadležnim organima,
 • Izrada i dostava godišnjeg izveštaja o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije i dostava nadležnim organima,
 • Kontakt i ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima u oblasti upravljanja otpadom,
 • Definisanje, izrada i ažuriranje internih i zakonski propisanih akata privrednog društva u oblasti upravljanja otpadom,
 • Predlog najboljeg načina konačnog zbrinjavanja otpada,
 • Predlog ovlašćenih operatera na teritoriji Republike Srbije za konačno zbrinjavanje otpada,
 • Kontakt sa ovlašćenim operaterima,
 • Potpuna organizacija sakupljanja, pakovanja i privremenog skladištenja otpada,
 • Organizacija postavljanja ambalaže za privremeno skladištenje neopasnog otpada na lokaciji proizvođača,
 • Organizacija transporta otpada na konačno zbrinjavanje koja uključuje uspostavljanje dnevno, nedeljno ili mesečno odnošenje otpada u zavisnosti od potreba,
 • Izrada i dostava propratne, zakonski definisane, dokumentacije za svako preuzimanje otpada,
 • Dostavljanje mesečnog izveštaja o preuzetim količinama otpada.
 • Izrada studije procene uticaja projekata na zivotnu sredinu

*Nosilac projekta je dužan da obezbedi:

 • Dostavljanje podataka potrebnih za izradu Plana upravljanja otpadom,
 • Dostavljanje podataka o kontakt osobi za poslove upravljanja otpadom na nivou kompanije,
 • Obezbediti da se zaposlena lica pridržavaju procedura o sakupljanju i privremenom skladištenju otpada.